Kary dla hoteli na Wyspach Kanaryjskich przyjmujących imigrantów

Władze Autonomicznej Wspólnoty Wysp Kanaryjskich obawiają się, że przedłużający się pobyt imigrantów w tamtejszych hotelach, co miało być rozwiązaniem tymczasowym, źle wpłynie na wizerunek Wysp. Na hotele, w których wciąż rezydują imigranci nałożono kary.