Instytut Staszica: Chaos w opłatach za przejazd autostradami

Przesunięcie terminu wdrożenia nowego satelitarnego systemu poboru opłat e-toll o trzy  miesiące absolutnie nie dziwi. Przeciwnie – cytując słynnego Kisiela – to nie kryzys, lecz efekt! – komentuje decyzję Sejmu o przesunięciu daty zastąpienia systemu poboru opłat ViaTOLL przez eTOLL Dawid Piekarz, ekspert Instytutu Staszica.