Nowe przepisy będą ściślej kontrolować obrót obrotu bronią i amunicją

Sejm przyjął w czwartek bez poprawek projekt ustawy, która ma m.in. umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją. Projektowana regulacja umożliwia również wprowadzenie przepisów wdrażających System Rejestracji Broni (SRB).