Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ogłoszone 2021-02-19 – LIBOR*