Polska się zbroi. Pieniądze popłyną szerokim strumieniem

Do połowy przyszłej dekady MON chce wydać na modernizację armii 185 mld zł. To o 45 mld zł więcej niż zakładał poprzedni Plan Modernizacji Technicznej na lata 2013-2022. Będzie to realne tylko wtedy, jeśli wydatki na obronność będą się systematycznie zwiększać, do 2,5 proc. PKB w 2030 r.