Polwax podał wyniki za 2018 rok. Wiemy, na co przeznaczy całość zysku

Polwax wypracował w 2018 roku 17,6 mln zł zysku netto wobec 17,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 2,3 proc.). Przychody w tym czasie wyniosły 277,9 mln zł wobec 283,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 2 proc.) – poinformowała spółka w raporcie. Cały zysk netto ma być przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.