Projekt: minister ds. klimatu ma prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie

Minister ds. klimatu ma kształtować i prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie – wynika z projektu ustawy o działach. Projekt zakłada też powstanie działów leśnictwo i łowiectwo oraz geologia.