Słone kary za potajemny handel akcjami znanej spółki. Inwestorzy nic nie wiedzieli

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Jacka Ptaszka, byłego prezesa Krezusa i dwie powiązane z nim spółki kary za brak informacji o handlowaniu przez te podmioty akcjami spółki Krezus.