Zbigniew Rau w Le Figaro: „Nie możemy zaakceptować łamania traktatów”

„Nie możemy zaakceptować łamania traktatów” – stwierdził w wywiadzie dla czwartkowego wydania „Le Figaro” minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau. Wesprzemy tworzenie instrumentu uzależniającego wypłatę środków europejskich od ich efektywnego wykorzystania – zapewnił.