ZE PAK z nową Radą Nadzorczą

Nadzwyczajne walne ZE PAK powołało 15 kwietnia nową Radę Nadzorczą spółki w dziewięcioosobowym składzie.